19.10.2005 г.

IMDb на 15 години!

Макар почти всеки ден да прибягвам до помощта на www.imdb.com, никога не съм си задавал въпроса от колко време съществува този ценен сайт. Ето защо изненадата ми беше огромна, когато разбрах, че началото е положено на 17 ноември, в далечната...1990 г.

В специална секция, посветена на 15-годишнината е обяснено как точно е събрано колосалното количество информация в може би най-пълния справочен сайт за кино в света.
Technorati profile

Powered by Blogger

Creative Commons License