19.09.2005 г.

Много от източноевропейската анимация

Много от източноевропейската и световната анимация с акцент върху чехословашката школа(Иржи Трънка, Бретислав Пояр, Власта Посписилова, Иржи Барта, Карел Земан), както и работи на безспорни майстори като Ладислав Старевич.

link (via www.boingboing.net)

1 Comments:

Anonymous pano said...

Моля, упоменете и Шванкмайер. Той е велик.

2:15 пр.об.  

Публикуване на коментар

<< Home

Technorati profile

Powered by Blogger

Creative Commons License