18.01.2006 г.

Да презираш "Изгубени"


24 часа след официалното представяне на втория сезон на "Изгубени" у нас се появяват и първите реакции.
Technorati profile

Powered by Blogger

Creative Commons License