20.07.2006 г.

Сп. "Кино" на 60 години

На 20.02.1946 г. в София излиза първият брой на сп. “Кино и фото”. Това дефакто е датата на раждане на "Кино" - най-старото българско списание, посветено на седмото изкуство, което тази година празнува 60-годишния си юбилей. В края на януари 1951 г. "Кино и фото” започва да излиза с името “Кино”. Всъщност началото на българския периодичен кинопечат е поставено доста по-рано.

В периода 1913- 1930 год. в България са излизали над 40 специализирани
филмови списания и вестници, много от които със съдба на еднодневки. Началото е
положено от сп. “Кино-журнал”(1913), с подзаглавие “Орган на
кинематографическото изкуство”. То излизало в София, веднъж на две седмици и
имало откровено рекламен характер.

“Кино-звезда”, друго популярно издание от онези години стартира на 20
май 1920 г. в Града на тепетата по инициатива на ръководството на “Модерен
театър” – Пловдив. Излиза цели шест години и това е своеобразен рекорд предвид
мимолетното съществуване на останалите подобни издания.

Съмнителният професионализъм на “Кино-журнал” и “Кино-звезда” не
поставя под въпрос приноса им ветерани в една малко овладяна тогава област -
филмовата критика. И ако въобще трябва да търсим някакво начало, може би трябва
да се върнем 55 години назад- към зората на българската държавна кинематография.


Цялата статия...

Етикети: , ,

Technorati profile

Powered by Blogger

Creative Commons License